روز: نوامبر 4, 2017

انواع کم خونی

انواع کم خونی آزمایشگاه در ساری ، آزمایشگاه پزشکی کم خونی می تواند انواع مختلفی داشته باشد . در این مقاله انواع کم خونی را مورد بررسی قرار می دهیم . کم خونی به دلیل فقر آهن کمبود آهن در بدن ،می تواند منجر به کمبودآهن در خون شود . کم خونی به دلیل فقر […]

ادامه مطلب