روز: نوامبر 8, 2017

گل مژه و درمان آن

گل مژه و درمان آن جراحی پلک ، افتادگی پلک دکتر ابوالفضل رحیمی در رابطه با گل مژه و راه های در مان آن توضیحاتی ارائه داده اند که در این مقاله به آن می پردازیم. به التهاب و عفونت غده های چربی لبه پلک، گل مژه گفته می شود که به شکل توده ای […]

ادامه مطلب