روز: نوامبر 28, 2017

منابع گرافت در جراحی ترمیم بینی

منابع گرافت در جراحی ترمیم بینی افراد بعد از جراحی بینی استخوانی اول بینی دچار مشکلاتی مانند بدشکل بودن یا اختلالات تنفسی می شوند. برای رفع این مشکل انجام جراحی ترمیم بینی نیاز می شود. دکتر طاهری نیا در نوعی از این ترمیم بینی بافتهای غضروف بینی دچار ضعف شده و نیاز به تقویت دارد. […]

ادامه مطلب