برچسب: جراحی اندوسکوپیک سینوس

جراحی اندوسکوپیک سینوس 

جراحی اندوسکوپیک سینوس  سینوزیت چیست در پشت استخوان های صورت، مجاری هاییاست  که در آن هوا وجود دارد. به این مجاری های کوچک سینوس می گویند. سینوس ها با یک لایه آستر مخاطی مانند مخاط بینی پوشیده شده اند. سینوزیت به دو نوع سینوزیت حاد و سینوزیت مزمن تقسیم بندی می شود. که برای هر یک بسته به […]

ادامه مطلب