برچسب: کلینیک زیبایی

رژیم درمانی

تغذیه و رژیم درمانی کلینیک زیبایی ، رژیم درمانی ، رژیم اصولی یکی از مهم ترین مسائل در دنیای امروز بحث تغذیه و رژیم درمانی است که به افراد در رسیدن به وزن و اندام ایده آلشان کمک می نماید . پیروی از یک رژیم اصولی و البته کار آمد می تواند شما علاوه بر […]

ادامه مطلب

کاشت مو ترکیبی

کاشت مو ترکیبی در روش FUTمی توان در یک جلسه تعداد زیادی تار مو کاشت اما به دلیل اینکه در روشFUT نوار پهنی از ناحیه پشت سر برداشته می شود میزان طاسی و کم پشتی جلو سر زیاد باشد نیاز است نوار پهن بیشتری از پشت سر برداشته شود که این امر سبب ایجاد شدن […]

ادامه مطلب